Prof. Knut Børve, Department of Chemistry, UiB

Research

Nanodråpar: Ved hjelp av eksperiment og molekylmodellering undersøke korleis frie nøytrale nanodråpar av ulike molekyl blir danna og kva struktur, stabilitet og eigenskaper som dei har.

Teoretisk spektroskopi: Utvikle den teoretisk skildringa av høg-oppløyste fotoelektroneksperiment, med sikte på å hente ut mest mogeleg informasjon frå eksperimentelle studiar som nyttar denne teknikken.

Konformasjonsstudium av molekyl: Å undersøke konformasjonsjamvekter for molekyl i gassfase, ved å kombinere eksperiment (fotoelektronspektroskop) og avansert teoretisk modellering.


Featured publication

Electronic Properties of Chlorine, Methyl, and Chloromethyl as Substituents to the Ethylenic Group – Viewed from the Core of Carbon. M. G. Zahl, R. Fossheim, K. J. Børve, L. J. Sæthre and T. D. Thomas,

J. Phys. Chem. A 119 (2015) 9481–9493.

knut