International nanoscience student conference

INCASON (Internation nanoscience student conference) er en årlig konferanse organisert av studenter, for studenter. Målgruppen er unge forskere innen nanovitenskap, nanoteknologi og nanaomaterial-relaterte disipliner.

PhS, MSc og sisteårs BSc-studenter kan søke om å delta på konferansen.

Se https://inascon.org/ for mer informasjon.